Startsignal för utveckling av varumärken.

VF utvecklar en idé till ett vektoriserat format som säkrar ditt varumärke för framtiden. Möjligheterna är oändliga med din design i vektorformat. Det fungerar som en grund till konvertering av digital data som är tillgänglig i den grafiska miljön. Vektorgrafik stöds av dynamiska banor istället för pixlar. Vi jobbar i huvudsak med våra fem produkter som presenteras nedan.

Grafisk Profil

Vi skapar ditt unika grafiska varumärke, emblem eller symbol genom en smart och ljus idé. Du som kommersiellt företag, organisation eller även privatperson använder din vektoriserade grafiska profil i din reklam. Det med en röd tråd för din marknads­föring. Logotypen är antingen helt grafisk (symboler eller ikoner), en komposition av ett namn, en kombination av symbol och namn. Det med kärnvärden som ditt uppdrag står för. 

Illustration

En illustration utvecklar en idé till ett kreativt förhållningsätt för vektoriserat format. Det kan vara som ett manér till din grafiska profil eller kanske en utveckling av banners för din hemsida. Du kan alltså använda din illustration i vektorgrafik på alla grafiska plattformar som t.ex. digitalt eller i tryck. Valen med en vektoriserad illustration är oändliga och en optimal lösning för marknads­föringen. Det håller också ihop den röda tråden i din kommunikation.

Vektorisering

Att göra om en pixelbaserad bild eller också en logotyp till vektorgrafik innebär att bilden byggs upp av banor istället för pixlar/bildpunkter. Man kan då reproducera bilden hur stor eller liten som helst utan att det påverkar dess kvalitet. Vektorisering sker manuellt. Det med professionella verktyg för producering av detta slag och absolut de bästa på marknaden. Ankarpunkter av banor skapas istället för pixelgrafik.

Storformat

Mässor och andra typer av event är mötesplatser för människor med stora intryck. Och på olika företagsevent passar det optimalt med storformat i vektorgrafik. Vektorformat är anpassat för produkter som t.ex.supersmidiga Rollups, som ger gediget avtryck. Bra exponering av ditt uppdrag föder en positiv bild till ett säljande samtal rakt på plats i ditt aktiva forum. Det skapar ett gott första intryck. 

Hemsida

En hemsida visar din visuella kraft och informationen du vill förmedla på webben. Vi tar tillsammans med dig kliv till en högre nivå. Designen styrs med enkla medel. Det med en responsiv hemsida där du finner skarpa möjligheter att vara flexibel på våra moderna kanaler. Vektorformat arbetar med underleverantörer för att erbjuda en produkt som är mer än vektorgrafik. Här når vi absolut ett professionellt läge som du vinner på.