Vandelay

Grafisk Profil

Vandelay arbetar med IT inom bank och finans, genom konsultverksamhet direkt hos kund. Att leka med namnet Vandelay både på det seriösa och det så rejält humoristiska planet landar lotten mitt emellan. Från humorserien Seinfeld kokas Vandelay Konsult AB ihop till ett professionellt plan. Vandelay Industries illustreras som typografi enligt industriell melodi för igenkänning.

Namnet blir en grafisk metafor för en således produktiv närvaro på marknaden. En stilren typografi med egenritat typsnitt bildar en tidlös sammansättning av bokstäver för Vandelay. Den ultimata lösningen med förutspråkande enkelhet är den rätta känslan att bygga på för att hålla långt in i framtiden. En wordmark som bildar ett kreativt förhållningssätt.