Frölunda Sailors

Grafisk Identitet

Frölunda Sailors är ett seröst förslag på nytt namn och grafisk identitet. För Frölunda HC, tidigare Västra Frölunda HC och Frölunda Indians. Namnet Indians som var inne för debatt i USA mot en kränkning av folkslaget indianerna har nu ändrats.

Tanken är att bringa fram stolta hjältar som sjöfarare på det öppna havet kring Västra Frölunda. Former av egenskaper för att ta sig an stora uppgifter på ett modigt vis. Som på ett öppet hav. Styra fartyget mot ett gemensamt mål.