Vektorformat

Grafisk Identitet

Vektorgrafik, växtkraft och säkrad framtid är väl valda nyckelord för vår verksamhet i vektorformat. Fördelen med en vektorbild är att den kan förstoras utan att kvaliteten försämras. Banor istället för pixlar formges med finess.

VF har en stiliserad identitet som i symbolen bildar fem likadana block. Den öppna ytan som blir kvar är format som en triangel och bokstaven v i vektor. Typsnittet Roboto Regular är modifierat och som grund i ordmärket.