Vektorformat

Grafisk Identitet

Vår grafiska identitet har en grund i en väldigt genomtänkt trygg och jordnära filosofi som speglas i grön kulör. Harmoni, växtkraft och säkrad framtid är nyckelord för vår verksamhet i vektorformat. Fördelen med en vektorbild är att den kan förstoras utan att kvaliteten försämras. Banor istället för pixlar formges och ligger som grund till all konvertering. Vi bygger starka varumärken.

Från början bestod symbolen av bokstaven v gånger fem som står för produkterna grafisk profil, storformat, illustration, vektorisering och hemsidedesign. En mer stilliserad uppgradering har tagit vid och bildat mer fem lika stora block. Den öppna ytan som blir kvar är format som bokstaven v i vektorformat. Hustypsnittet Myriad Pro är modifierat och som grund i texten vektorformat.