Vektorformat

Grafisk Identitet

Vår grafiska identitet har en grund i en väldigt trygg och jordnära filosofi som speglas i grön kulör. Harmoni, växtkraft och säkrad framtid är nyckelord för vår verksamhet i vektorformat. Fördelen med en vektorbild är att den kan förstoras utan att kvaliteten försämras. Banor istället för pixlar formges och ligger som grund till grafisk konvertering. Vi bygger starka varumärken.

Från början bestod symbolen av bokstaven v gånger 5 som står för produkterna grafisk profil, storformat, illustration, vektorisering och hemsidedesign. En mer stilliserad uppgradering har tagit vid och bildat mer fem lika stora element. Den öppna ytan som blir kvar är format som bokstaven v i vektorformat. Hustypsnittet Myriad Pro är modifierat och ligger som grund.