Vandelay


Grafisk Profil / Liten identitet

Analys


Vandelay arbetar med försäkringar inom bank och finans. Det med rejäl framgång genom rådgivning och konkreta lösningar till företag. Rådgivning sker i direkt möte med kund eller via moderna kommunikationskanaler.

Design


Att leka med namnet Vandelay både på det seriösa och det humoristiska planet landar lotten mitt emellan. Från humorserien Seinfeld kokas Vandelay Konsult AB ihop till ett professionellt plan. Vandelay Industries illustreras som typografi enligt industriell melodi. Namnet blir en grafisk metafor för en således produktiv närvaro på marknaden.

Resultat


En stilren typografi med egenritat typsnitt bildar en tidlös sammansättning av bokstäver för Vandelay. Den ultimata lösningen med förutspråkande enkelhet är den rätta känslan att bygga på för att hålla långt in i framtiden.